Công Ty TNHH Công Nghệ Neotel

Địa chỉ Tòa nhà 18, Số 1588, Đường Lian Hang,

Minhang, Thượng Hải, Trung Quốc

Mã vùng: 201112

ĐT: +86 400 088 1622

Fax: +86 21 5102 6636

Email: info@neotel.tech

https://global.neotel.tech