Trạm nguyên liệu đầu vào thông minh, Trạm đăng ký nguyên liệu đầu vào

Các nhà sản xuất yêu cầu quy trình tiếp nhận và dán nhãn cung cấp tốc độ độ chính xác để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về khối lượng sản xuất của họ. Nó là một phần của quy trình tự động hóa nhà kho . Một số thông tin quan trọng thường cần thiết – số nhận dạng nhà sản xuất, số bộ phận, số lô, cần được áp dụng một cách nhất quán và đáng tin cậy bất kể hình dạng, kích thước hoặc bề mặt của vật liệu nhận được. Các sản phẩm không thể nhận dạng hoặc được dán nhãn kém có thể dẫn đến lãng phí và thời gian ngừng hoạt động. Neotel hiểu thách thức mà các nhà sản xuất phải đối mặt trong quy trình tiếp nhận nguyên liệu, chúng cần được nhận dạng chính xác và xử lý hiệu quả. Các quy trình dán nhãn thủ công hoặc lỗi thời rất khó khăn và tốn kém. Cho dù bạn cần một giải pháp bán tự động hay hoàn toàn tự động, chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm trong ngành để hợp tác với bạn nhằm triển khai giải pháp tiếp nhận vật liệu thông minh cho tình huống cụ thể của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có thể tăng thông lượng, giảm chi phí và giảm lãng phí hoặc thất thoát do lỗi của con người.

NEO QUÉT

Neo Scan giúp người dùng trong quy trình tiếp nhận vật liệu SMT. Có thể nhận dạng mã nguyên vật liệu của nhà cung cấp cụ thể ở định dạng 1D/2D và trường hữu ích được trích xuất vì lý do mã nguyên vật liệu duy nhất.

NEO SCAN PLUS

Neo Scan Plus tự động hóa quy trình nhận và dán nhãn lại vật liệu SMT của bạn. Nó có thể xử lý các cuộn SMT hàng loạt. AGV đã sẵn sàng!

Đăng ký tài liệu đến đề cập đến quá trình theo dõi và ghi lại các tài liệu được lưu trữ trong kho. Điều này có thể quan trọng vì nhiều lý do, bao gồm quản lý hàng tồn kho, kiểm soát chất lượng và tuân thủ quy định.

Có một số cách để tự động hóa quy trình đăng ký vật liệu trong kho:

  1. Quét mã vạch: Sử dụng máy quét mã vạch, công nhân có thể ghi nhận nhanh chóng và chính xác việc nhập và xuất nguyên vật liệu từ kho.

  2. Phần mềm quản lý kho: Phần mềm quản lý kho có thể được sử dụng để theo dõi và quản lý vật liệu trong kho, bao gồm ghi lại việc đến và đi của vật liệu, tạo báo cáo, xác định xu hướng và mẫu.
  3. Cảm biến Internet of Things (IoT): Cảm biến IoT có thể được sử dụng để tự động theo dõi chuyển động và vị trí của vật liệu trong kho, cung cấp dữ liệu thời gian thực về chuyển động và lưu trữ vật liệu.