Phần mềm phù hợp để xử lý vật liệu thông minh

Dòng nguyên liệu thông minh

SMF (Smart Material Flow) là bộ phần mềm quản lý và tối ưu hóa dòng nguyên liệu trong quy trình sản xuất SMT. Nó giúp kiểm soát mức tồn kho, theo dõi hàng tồn kho theo thời gian thực, tự động sắp xếp lại và tích hợp với các hệ thống khác như ERP và MES.

KANBAN

Trực quan hóa quản lý hàng tồn kho JIT, tối ưu hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí.

Trình tự công việc

Thực hiện các công việc cụ thể, nguyên vật liệu, lắp ráp bảng mạch SMT.

Hàng tồn kho

Đảm bảo đủ linh kiện, tránh hết hàng và tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.

MSD

Tiếp tục theo dõi thiệt hại độ ẩm tiềm ẩn trong quá trình lưu trữ và sàn sản xuất.

Kitting

Tập hợp tất cả các linh kiện điện tử cho dây chuyền sản xuất lắp ráp SMT

bổ sung

Bổ sung đảm bảo các thành phần có sẵn để duy trì quy trình sản xuất.

Phương pháp truy xuất

Rất quan trọng để truy cập và tổ chức hiệu quả các thành phần: FIFO, LILF, v.v.

AGV

Xử lý vật liệu hiệu quả trong tự động hóa nhà kho và giảm chi phí lao động.

kết nối

Giao tiếp liền mạch cải thiện hiệu quả và giám sát thời gian thực.