Liên hệ
neotel

Chúng tôi muốn nghe từ bạn.
Khám phá cách Neotel có thể giúp bạn!

Điện thoại:
+86-4000881622

E-mail:

info@neotel.tech

Địa chỉ:
Tòa nhà 18, số 1588 Liên Hằng Rd. Thượng Hải, PR Trung Quốc

Tất cả các câu hỏi

Đối với tất cả các yêu cầu về dịch vụ/bán hàng, vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất có thể.

LƯU LƯỢNG VẬT LIỆU THÔNG MINH

Nơi để tìm thấy chúng tôi