Mọi thứ về SMT, SEMI, PCB

Công nghệ gắn trên bề mặt (SMT) là một phương pháp sản xuất mạch điện tử trong đó các thành phần được gắn hoặc đặt trực tiếp lên bề mặt của bảng mạch in (PCB) thay vì được chèn vào lỗ. Cách tiếp cận này cho phép sử dụng các thành phần nhỏ hơn, dày đặc hơn và cho phép sản xuất các thiết bị điện tử nhỏ gọn và nhẹ hơn.