Khám phá những cải tiến mới nhất trong các giải pháp lưu trữ linh kiện SMT có thể cải thiện hiệu quả và năng suất trên dây chuyền lắp ráp của bạn. Tìm hiểu về các tùy chọn lưu trữ thành phần hàng đầu và tìm thấy sự phù hợp hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn. Thực hiện bước đầu tiên để hoạt động hợp lý hơn và có lợi hơn ngay hôm nay.

Sự khảo sát

This questionnaire is designed to help identify your organisation’s specific needs and requirements for an intelligent storage solution and to evaluate different options that may be suitable for your organisation. By answering these questions, you will be able to understand your organisation’s storage requirements better and make an informed decision on the best smart storage solution for your organisation.
NEO SCAN: Incoming material registration system | SMD BOX : Automated Storage system | NEO LIGHT: Smart rack | NEO COUNTER: Xray Component Counter | SMD BOX SP: Solder paste storage system
Selected Value: 0

bài đọc liên quan