Trình tự công việc

Mô-đun lệnh sản xuất trong phần mềm SMF cho phép người dùng tạo hoặc nhận lệnh sản xuất theo cách thủ công từ phần mềm khách hàng như MES/ERP. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc gửi các thành phần SMT từ SMD BOX và quản lý việc thực hiện đơn hàng, hợp lý hóa quy trình để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả.