Phương pháp truy xuất

Các phương thức truy xuất do người dùng xác định của SMF cho phép quản lý vật liệu linh hoạt và hiệu quả bằng cách cung cấp khả năng kiểm soát để chọn các phương thức cho các mặt hàng dễ hỏng hoặc có hạn sử dụng. Điều này đảm bảo rằng các tài liệu được truy xuất theo yêu cầu do người dùng chỉ định