MSD

Hộp SMD với tính năng MSD duy trì độ ẩm và nhiệt độ, đồng thời theo dõi thời hạn sử dụng và tuổi thọ sàn của vật liệu nhạy cảm với độ ẩm. Điều này đảm bảo các tiêu chuẩn IPC về điều kiện bảo quản và giảm thiểu thiệt hại cho các bộ phận do tiếp xúc với môi trường.