bổ sung

Mô-đun bổ sung của SMF đảm bảo cung cấp kịp thời các cuộn SMT và theo dõi mức tồn kho, tạo cảnh báo cho việc bổ sung để tránh thời gian ngừng sản xuất. Tích hợp với Hộp SMD giúp lưu trữ các cuộn trong điều kiện tối ưu, nâng cao hiệu quả sản xuất.