เชื่อมต่อ

โมดูลการเชื่อมต่อของ SMF ทำงานร่วมกับ MES, ERP, PLC และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับการเชื่อมต่อแบบ end-to-end สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและรับประกันความพร้อมใช้งานของข้อมูลในเวลาและที่ที่จำเป็น