สั่งงาน

โมดูลใบสั่งงานในซอฟต์แวร์ SMF ช่วยให้ผู้ใช้สร้างหรือรับใบสั่งงานด้วยตนเองจากซอฟต์แวร์ของลูกค้า เช่น MES/ERP ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งส่วนประกอบ SMT จาก SMD BOX และจัดการการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ ปรับปรุงกระบวนการให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพ