วิธีการดึงข้อมูล

วิธีการดึงข้อมูลที่กำหนดโดยผู้ใช้ของ SMF ช่วยให้การจัดการวัสดุมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพโดยให้การควบคุมเพื่อเลือกวิธีการสำหรับรายการที่เน่าเสียง่ายหรือมีอายุการเก็บรักษาจำกัด สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าวัสดุจะถูกเรียกค้นตามข้อกำหนดที่ผู้ใช้ระบุ

Image Placeholder Hero