พม

กล่อง SMD พร้อมคุณสมบัติ MSD รักษาความชื้นและอุณหภูมิและติดตามอายุการเก็บรักษาและอายุพื้นของวัสดุที่ไวต่อความชื้น สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงมาตรฐาน IPC สำหรับสภาพการจัดเก็บ และลดความเสียหายต่อส่วนประกอบจากการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม