คิทติ้ง

คุณลักษณะ Kitting ของ SMF ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมวัสดุอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตโดยการจัดกลุ่มและจัดระเบียบส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นชุด สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่วนประกอบที่ต้องการสำหรับการผลิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องค้นหาแต่ละรายการทีละรายการ