คัมบัง

Kanban เป็นวิธีการจัดการและการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์ มักใช้ในการผลิตและการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และระบุปัญหาคอขวด หน้าที่หลักของ Kanban คือการจำกัดปริมาณงานที่กำลังดำเนินการ ซึ่งช่วยลดระยะเวลารอคอยสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพ