การเติมเต็ม

โมดูลการเติมของ SMF ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดหาม้วน SMT ได้ทันเวลาและตรวจสอบระดับสต็อก สร้างการแจ้งเตือนสำหรับการเติมสต็อกเพื่อป้องกันการหยุดทำงานของการผลิต การรวมเข้ากับกล่อง SMD ช่วยจัดเก็บม้วนกระดาษในสภาวะที่เหมาะสม ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต