บริษัท นีโอเทล เทคโนโลยี จำกัด

เพิ่มอาคาร 18 เลขที่ 1588 ถ. Lian Hang

มินฮัง เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

รหัสไปรษณีย์: 201112

โทร: +86 400 088 1622

โทรสาร: +86 21 5102 6636

อีเมล: info@neotel.tech

https://global.neotel.tech

Contact Neotel