ทุกอย่างเกี่ยวกับ SMT, SEMI, PCB

เทคโนโลยีการติดตั้งบนพื้นผิว (SMT) เป็นวิธีการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งหรือวางส่วนประกอบไว้บนพื้นผิวของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) โดยตรงแทนที่จะถูกแทรกเข้าไปในรู วิธีนี้ช่วยให้สามารถใช้ส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กและหนาแน่นกว่าและช่วยให้สามารถผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัดและน้ําหนักเบาได้มากขึ้น